Gabinet psychologiczny
ul. Lwowska 6/5 Warszawa Centrum
tel. 0-692-217-354
Gabinet psychologiczny - WarszawaOferta i cennik

Konsultacja psychologiczna - jest pierwszą formą kontaktu zglaszającego się pacjenta ze specjalistą. Jej celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukanie najbardziej odpowiedniej formy pomocy dla jego rozwiązania. Konsultacje małżeńskie i rodzinne odbywają się gdy pomoc ma dotyczyć pary lub rodziny. Obejmuje od jednego do trzech spotkań.
Koszt
 konsultacji indywidualnej (50min.): 120 zł
Koszt konsultacji pary lub rodziny (60 min.): 130 zł

Porady psychologiczne - polega na poszukiwaniu i omówieniu nowych, konkretnych sposobów przezwyciężenia trudności, z którymi zgłasza się osoba poszukująca pomocy. Obejmuje od jednego do kilku spotkań.
Koszt
porady indywidualnej (50min.): 120 zł.

Psychoterapia - jest specjalistyczną metoda leczenia polegającą na stosowaniu psychologicznych oddziaływań opierających się na wiedzy teoretycznej i umiejętności psychoterapeuty. Jest rozmową pacjenta ze specjalistą. Odróżnia się jednak od rozmów jakie prowadzimy z przyjaciółmi czy z osobami bliskimi. Terapeuta nie ocenia, nie udziela rad i nie daje gotowych rozwiązań. Pomaga natomiast zrozumieć przyczyny odczuwanego dyskomfortu emocjonalnego. Pomaga także w lepszym rozumieniu swoich potrzeb, a także emocji i myśli. Dzięki psychoterapii uzyskuje się nowe spojrzenie na siebie i wypracowuje korzystniejsze sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych.
Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa - obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań odbywających się z częstotliwością raz w tygodniu.
Indywidualna psychoterapia długoterminowa - optymalna częstotliwość sesji obejmuje 2-3 spotkania w tygodniu, we wstępnym etapie leczenia nie określa się łącznego okresu trwania terapii.
Sesja psychoterapii (50min.): 100 zł

Psychoterapia pary - spotkania trwające 70 min. odbywają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie.
Sesja psychoterapii pary (70 min.): 130 zł

Psychoterapia rodziny - W terapii uczestniczą zwykle wszystkie osoby z danej rodziny, które mieszkają razem. Terapeuci wraz z nimi analizują wzajemne stosunki pomiędzy wszystkimi członkami rodziny. Bierze się pod uwagę odgrywane role, zadania, delegacje i granice poszczególnych osób. Zastanawiamy się nad etapem życia rodziny i zadaniami rozwojowymi, które przed nią stoją. Badamy więzi, bliskość i wzajemne oczekiwania. W terapii nie szukamy chorego ani winnego. Skupiamy się na tym, jak poprawić strukturę systemu rodzinnego i relacje pomiędzy poszczególnymi osobami, a tym samym rozwiązać istniejący problem.
Spotkanie rodzinne trwa 1,5 h i odbywa się z częstotliwością raz na trzy tygodnie
Sesja psychoterapii rodzinnej (90 min.): 240 zł.

Mediacja - jest jedną z metod dochodzenia do porozumienia w sytuacjach konfliktu. Jest procesem dobrowolnym i akceptowalnym przez uczestników, a jej celem jest osiągnięcie ugody korzystnej dla obu stron. Uczestnicy sporu na drodze negocjacji szukają rozwiązania problemu, a sprawiedliwy przebieg spotkania ma zapewnić obecność osoby trzeciej - mediatora, neutralnej wobec problemu i bezstronnej wobec osób będących stronami sporu.
Pojedyncze spotkanie mediacyjne trwa zazwyczaj 1,5 h.
Mediacje rodzinne, małżeńskie, par (90 min.): 180 zł


Internetowa pomoc psychologiczna

Nasza oferta pomocy on-line skierowana jest do osób przebywających za granicą.
Istnieją dwie możliwości kontaktu przez Internet
- poprzez wymianę e-maila, koszt pojedynczej porady 100 zł.
- poprzez wirtualne nośniki komunikacji takie jak: SKYPE. Taka forma konsultacji indywidualnej trwa 50 min, koszt 100 zł.

Porady i rozmowy są poufne, co oznacza, że nie będą publikowane ani przesyłane do osób trzecich bez Państwa zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia pomocy przez Internet jeśli uznamy iż osoba, która chciałaby skorzystać z porad on-line, wymaga pomocy bezpośredniej.

Osoby zainteresowane pomocą on-line proszę o kontakt mailowy: malgorzata.kowalik@yahoo.com, by otrzymać dane wymagane do przelewu środków i szczegółowe informacje o zasadach udzielania pomocy przez internet.
 
Strona główna Psycholodzy Oferta Treningi i warsztaty Kontakt Linki